Vertimo paslaugos Apie mus UŽSAKYTI Specializacija Esminė informacija Karjera CV Kontaktai

Dokumentų autentifikavimas (legalizavimas)


Legalizavimas – tai parašo (-ų) ir antspaudo (-ų) dokumente autentifikavimas. Legalizavimas yra procesas, vykdomas konsulinio agento, kad dokumentai, parengti vienoje šalyje būtų teisiškai galiojantys kitoje.  Legalizuojant dokumentą, teisinis statusas ir įgaliojimai pareigūno, kuris pasirašė konkretų dokumentą, yra sertifikuojami.

Autentiškumo patvirtinimas (legalizavimas) nėra notaro atliekama operacija.

Norėdami naudoti dokumentus, išduotus užsienio šalyje, Lietuvos Respublikoje:

1.Jei dokumentas išduotas šalyje, kuri prisijungė prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, jo autentiškumas turi būti patvirtintas Apostille kompetentingos įstaigos  konkrečioje šalyje, laikantis šios Konvencijos 3 skyriaus. Toks pateiktas dokumentas galioja Lietuvos Respublikos institucijose be jokio papildomo sertifikavimo;

2. Jei dokumentas išduotas šalyje, kuri nėra prisijungusi prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, jis turi būti legalizuotas kompetentingos konkrečios šalies institucijos: diplomatinėje atstovybėje arba konsulinėje įstaigoje, o vėliau Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje arba konsulinėje įstaigoje, esančioje konkrečioje šalyje, arba Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje.

Norėdami naudoti dokumentą, išduotą Lietuvos Respublikos, užsienio šalyje:

1. Jeigu dokumentas skirtas naudoti valstybėje, kuri prisijungė prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, jis turi būti patvirtintas ambasados arba užsienio reikalų ministerijos. Dokumentas, patvirtintas Apostille, galioja tam tikros užsienio šalies įstaigose ir nereikalauja diplomatinės atstovybės patvirtinimo;

2. Jeigu dokumentas skirtas naudoti užsienio valstybėje, kuri nėra prisijungusi prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, jis pirmiausia turi būti legalizuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, o vėliau konkrečios šalies diplomatinėje atstovybėje arba ambasadoje.

Dokumento autentiškumo atestavimo procedūra ambasadoje

Fizinio asmens dokumentai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gali būti teikiami dėl legalizavimo:

1.asmens, kuriam taikomi dokumentai;

2. sutuoktinio, iki trečios kartos giminaičio, pateikus minėto asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, santuokos, šeimos ar giminystės ryšius įrodančius dokumentus;

3.įgalioto asmens, turinčio notariškai pirmiau minėto asmens patvirtintą leidimą.
Juridinio asmens dokumentai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gali būti teikiami dėl legalizavimo:

1.juridinio asmens vadybininko;

2.juridinio asmens įgalioto asmens, turinčio leidimą.


Jei dokumentai pateikiami įgalioto asmens (fizinio ar juridinio), išduoti užsienio valstybės leidimai turi būti legalizuoti arba patvirtinti Apostille.

Dokumentai yra sertifikuoti (legalizuoti) po to, kai atitinkama Lietuvos Respublikos įstaiga gauna patvirtinimą, kuriame nurodoma pareigūno pavardė. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, jie turi būti užantspauduoti ir surišti.

Jei dokumento kopija turi būti patvirtinta (legalizuota), ji visų pirma turi būti patvirtinta notaro. Jei dukomentas susideda iš kelių lapų, jie turi būti užantspauduoti ir surišti. Jei kopija išduota įstaigos, kurioje buvo išduotas dokumento originalas, kopijai nereikalingas notaro patvirtinimas.

Jei dokumento vertimas turi būti patvirtintas (legalizuotas), jis pirmiausia turi būti patvirtintas notaro. Jei vertimas susideda iš kelių puslapių, jie antspauduojami ir surišami.

Kopijos, dublikatai, išrašai  ir/ar vertimai gali būti patvirtinami (legalizuoti) tik tada, jei dokumento autentiškumas gali būti patvirtintas.

Prieš pateikiant dokumentus dėl autentifikavimo, yra labai rekomenduojama pasikonsultuoti diplomatinėje atstovybėje ar konkrečios šalies ambasadoje, siekiant išsiaiškinti, ar reikia patvirtinti autentiškumą:
  1. tik dokumento originalui / notaro patvirtintai kopijai;
  2. tik dokumento vertimui;
  3. tiek dokumento originalui / notaro patvirtintai kopijai, tiek dokumento vertimui.
Dokumentas negali būti legalizuotas, jei Užsienio reikalų ministerijos skyrius neturi pasirašiusio pareigūno parašo pavyzdžio arba kompetentingos institucijos antspaudo pavyzdžio.

Legalizuotus ir patvirtintus dokumentus galima gauti per 3 darbo dienas nuo pateikimo; skubiais atvejais – per vieną darbo dieną.

Dėl daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą apsilankykite Užsienio reikalų ministerijos konsuliniame skyriuje.


Užsienio reikalų ministerijos konsulinis skyrius

Adresas:  J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius
Informacija visą parą +370 5 236 2444
Faksas:  +370 5 236 2981

Piliečių ir kitų asmenų priėmimo ministerijoje laikas:  
pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12.45 iki 17 val.
penktadieniais nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.

Užsakyti
Sekite mūsų naujienas

Dienoraštis
Baltic Translations © 2019  |  Tinklalapį sukūrė: Smartsoft
Tel.:(+370) 525 25 000
E-mail: info@baltic-translations.lt